Nadat de diagnose bij de huisarts gesteld is, zijn er in principe twee mogelijkheden: leefstijladvisering of adequate diabeteszorg. De huisarts adviseert over een gezonde leefstijl en kan daarbij ook doorverwijzen naar andere lokale aanbieders van programma's voor een gezonde leefstijl.