Als uit de Diabetes Risicotest blijkt dat men een verhoogd risico heeft om al diabetes te hebben of dat binnen nu en 5 jaar te krijgen (bij een score van 9 punten of hoger), dan krijgt men het advies naar de huisarts te gaan voor het stellen van de diagnose.

Voor wat betreft de diagnose zijn er drie mogelijkheden:

A Diagnose diabetes. De persoon wordt behandeld volgens de nieuwe standaard Diabetes.      
         
B Er is nog geen sprake van diabetes, maar wel van een ‘gestoord nuchtere glucose’ ( prediabetes). Daardoor is er sprake van een verhoogd risico om diabetes te ontwikkelen, en indien sprake is van de aanwezigheid van een combinatie van risicofactoren, tevens een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De huisarts zal adviseren over een gezonde leefstijl, en in overleg bepalen of het nodig is door te verwijzen naar andere zorgverleners, zoals diëtist, fysiotherapeut, allochtone zorgconsulenten, etc., of naar het bestaande aanbod laagdrempelige beweegactiviteiten en/of voedingsvoorlichting op lokaal niveau.      
         
C Er is geen sprake van diabetes en ook niet van een gestoord nuchterglucose. Indien er sprake is van overgewicht, adviseert de huisarts wel over een gezonde leefstijl en verwijst zo nodig door naar het bestaande lokale leefstijlaanbod.