Bij stap 2 worden mensen uitgenodigd het eigen risico vast te stellen door het doen van de Diabetes Risicotest. De test speelt een centrale rol in de campagne.

De Diabetes Risicotest bestaat uit acht vragen die leiden tot een een score die antwoord geeft op de vraag’ Heb ik een verhoogd risico?’. De toelichting bij de score geeft antwoord op de vraag ‘Wat nu?’

Voor meer informatie over de Diabetes Risicotest, zie het rechtermenu hiernaast.

De Diabetes Risicotest is in verschillende versies beschikbaar; zie de Productenkit