Bij stap 1 wordt het publiek geattendeerd op het feit dat zij mogelijk al diabetes hebben of dat op korte termijn kunnen ontwikkelen. Men wordt gewezen op de risicofactoren voor diabetes met als centrale boodschap:
  • bent u ouder dan 45 jaar
  • dan heeft u mogelijk een verhoogd risico op diabetes
  • gelukkig kunt u er zelf veel aan doen om dat risico te verkleinen
  • daarom is het van belang om snel het eigen risico te checken
  • met behulp van de Diabetes Risicotest

Er zijn tal van materialen ontwikkeld om deze boodschap te communiceren; zie de productenkit.