Kijk op Diabetes was van april 2006 t/m 2011 de nationale preventiecampagne van de Nederlandse Diabetes Federatie, geïnitieerd door VWS. Doel van de campagne was het vroegtijdig opsporen en doorverwijzen van mensen met diabetes of met een verhoogd risico daarop. De belangrijkste doelgroepen van de campagne zijn 45plussers, mensen met lage SES en allochtone doelgroepen. Centrale boodschap van de campagne was:

U kunt de kans dat u diabetes krijgt met 50% verkleinen; zelfs als u een verhoogd risico heeft.

Van nationale campagne naar programma Kijk op Diabetes
Sinds de start van de campagne heeft Kijk op Diabetes een grote naamsbekendheid verworven, zowel bij publiek als professionals. De bekendheid bij het publiek is o.a. te danken aan de tv-spot die regelmatig te zien is op nationale en regionale zenders, de aanwezigheid van Kijk op Diabetes in programma’s op radio en tv en aan een doelgericht advertentiebeleid in dagbladen, doelgroep-magazines en op internet. Ook was Kijk op Diabetes actief tijdens de jaarlijkse 50plus beurs en partner van de nationale Bloedsuikertest die elk jaar in zo’n 1000 apotheken werd gehouden.

Lokale actie
Kijk op Diabetes heeft zijn bekendheid vooral te danken aan al die partijen die op lokaal niveau campagne voerden. Steeds meer huisartsenpraktijken, diabeteszorggroepen en GGD’s voerden een actief diabetespreventie-beleid. Vanuit dat beleid worden acties ontwikkeld, gericht op de vroegtijdige opsporing van mensen met (een verhoogd risico op) diabetes. Gelukkig weten ook steeds meer partijen dat Kijk op Diabetes de middelen aanreikt om dergelijke acties tot een succes te maken. Dat blijft zo, ook nu Kijk op Diabetes geen campagne meer voert. het digitale programma en de materialen blijven beschikbaar om professionals te ondersteunen.