Het einddoel van Kijk op Diabetes is:
‘Het vroegtijdig opsporen van mensen met diabetes type 2 of mensen die het risico lopen op (korte) termijn diabetes type 2 te ontwikkelen, om daarmee de mogelijkheden voor vroegtijdige behandeling (bij de diagnose diabetes) en/of het aanbieden van een adequaat leefstijlprogramma te vergroten.

Door het invullen van de Diabetes Risicotest stellen mensen zelf vast of zij een hoog risico op diabetes type 2 hebben of niet. Voor mensen met een hoog risico is het belangrijk om naar de huisarts te gaan. Deze kan de diagnose stellen. Hieruit blijkt of iemand met een hoog risico op diabetes type 2 alleen een hoog risico heeft, of een voorstadium van diabetes type 2 of al ongemerkt diabetes type 2 heeft. Een adequate follow-up wordt daardoor mogelijk. In het geval van de diagnose ‘diabetes’ kan goede diabeteszorg worden geboden. Indien blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico om op (korte) termijn diabetes te krijgen, is een gezonde leefstijl van belang.