Nederlandse Diabetes Federatie
Binnen de Nederlandse Diabetes Federatie werken mensen met diabetes, behandelaars en wetenschappers gezamenlijk aan de verbetering van de diabeteszorg in Nederland.

AGIS
Zorgverzekeraar AGIS heeft een diabetesprogramma voor mensen met diabetes type 2.

Aktief advies
Deze website is een initiatief van het Partnership Huisartsenzorg in Beweging. Voor informatie over richtlijnen, ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en ondersteuning op het gebied van bewegen, leefstijl en preventie.

Beweegkuur
De beweegkuur is een beweegprogramma voor mensen met diabetes, die onder professionele begeleiding kunnen werken aan een actievere leefstijl. Het project wordt geleid door het NISB samen met partners uit de gezondheidszorg.

Centrum Gezond Leven
Het Centrum Gezond Leven (CGL) biedt lokale professionals een platform voor kennisuitwisseling op het gebied van gezondheidsbevorderende leefstijlinterventies.

Convenant Overgewicht
Al ruim 20 partners maken zich sinds 2007 sterk voor de strijd tegen overgewicht.

CZ
CZ zet zich in voor diabeteszorg en biedt op haar internetsite een schat aan medische informatie over het voorkomen van én leven met diabetes.

De Nieuwe Praktijk
Bij dit platform kunnen huiartsen en eerstelijnszorgverleners terecht voor het uitwisselen van informatie en goede praktijkvoorbeelden. De Nieuwe Praktijk is een initiatief van de LHV, het NHG en het Ministerie van VWS.

Diabetes Fonds
Het Diabetes Fonds zet zich actief in om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. Ook wil het bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van mensen met diabetes.

Diabetesvereniging Nederland
De Diabetesvereniging Nederland is voor leden 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor vragen over diabetes.

Kennis Centrum Overgewicht
Het Kenniscentrum Overgewicht maakt wetenschappelijke informatie over overgewicht en obesitas toegankelijk voor professionals.

Nationaal Kompas Volksgezondheid
Het Nationaal Kompas Volksgezondheid is een RIVM-website die informatie biedt over volksgezond en zorg in Nederland. De website schetst een beeld van de volksgezondheid in Nederland en vormt een digitale wegwijzer voor elke professional die meer wil weten over gezondheid en ziekte, risicofactoren, preventie en zorg.

Nederlandse Hartstichting
De Nederlandse Hartstichting is actief betrokken bij tal van ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van hart- en vaatziekten. In veel gevallen heeft de Hartstichting aan de wieg gestaan van vernieuwingen ter verbetering van de patiëntenzorg.

NIGZ
Het NIGZ helpt met name gemeenten, lokale gezondheidsorganisaties en bedrijven met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van gezondheidsbeleid.

NISB
NISB brengt mensen in beweging! NISB is het landelijk kennis- en innovatiecentrum voor sport en bewegen met als taken advisering, begeleiding, ontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Zorgwijzer
Voor informatie over de positieve effecten van sport en bewegen voor mensen met of een verhoogd risico op een chronische aandoening. Van advies tot adequate doorverwijzing naar het beweegaanbod.

Steunpunt Diabeteszorg
Dit steunpunt informeert u over de verschillende aspecten van diabeteszorg in de huisartsenpraktijk en de actuele ontwikkelingen, ook in de regio. Dit is een initiatief van NHG, LHV, DiHAG en LVG.

Voedingscentrum
Een onafhankelijke organisatie voor al uw vragen over gezond en veilig eten.