Het copyright voor het materiaal op deze website ligt bij de Nederlandse Diabetes Federatie. U mag deze informatie lezen, downloaden, gebruiken en er naar linken, maar het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal te veranderen of verkopen zonder de toestemming van de Nederlandse Diabetes Federatie. De Nederlandse Diabetes Federatie streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website aanbiedt, zodat deze actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct en volledig is. De Nederlandse Diabetes Federatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie op deze website. Gebruik van de website is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.