Vroegtijdig opsporing

Nederland telt naar schatting 1 miljoen mensen met diabetes. Per jaar komen daar 70.000 nieuwe gevallen bij. Daarmee is de aandoening een van de grootste bedreigingen van de volksgezondheid. Het aanpakken van deze problematiek is een van prioriteiten van het ministerie van VWS.


Daarom is het vroegtijdig opsporen van mensen met (een verhoogd risico op) diabetes belangrijk. Vroegtijdige opsporing moet bijdragen aan vroegtijdige behandeling van mensen met diabetes, dan wel het tijdig aanbieden van een adequaat leefstijlprogramma aan mensen met een verhoogd risico. Er zijn harde gegevens dat diabetes door een gezonde leefstijl tenminste uitgesteld kan worden.

Doe hier de Diabetes Risicotest.