Grote dreiging
Diabetes is in Nederland een van de grootste bedreigingen van de volksgezondheid. De overheid geeft prioriteit aan het aanpakken van deze diabetesproblematiek. Uit onderzoek blijkt namelijk dat diabetes door een gezonde leefstijl tenminste uitgesteld kan worden. Omdat er in Nederland heel veel mensen zijn die mogelijk een verhoogd risico lopen op diabetes, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten een campagne te starten.

Campagne Kijk op Diabetes
De campagne attendeert mensen op hun mogelijke risico op diabetes en stimuleert mensen ouder dan 45 jaar om de Diabetes Risicotest te doen. Deze test geeft aan of men mogelijk al diabetes heeft zonder het zelf al te weten, of dat men risico loopt om diabetes binnen een aantal jaren te krijgen.

Advies bij hoog risico: ga naar de huisarts!
Als uit de test blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico, krijgt men het advies naar de huisarts te gaan. Deze kan op basis van de uitslag van de Diabetes Risicotest adviseren over de beste vervolgbehandeling.