Wat testen?
De Diabetes Risicotest geeft antwoord op de vraag of u een verhoogd risico heeft op het krijgen van diabetes.
Diabetes is een chronische ziekte die grote invloed kan hebben op de kwaliteit van uw leven. Daarom is het belangrijk de ziekte voor te zijn! Eerste stap: het bepalen van uw risico met de Diabetes Risicotest.

Waarom testen?
Om twee redenen:

Reden 1: als u weet dat u een verhoogd risico op diabetes heeft, wordt het tijd om daar serieus aandacht aan te geven. Want u kunt er zelf veel aan doen om dat risico te verkleinen! U leest er meer over in deze brochure.

Reden 2: als u vaststelt dat u een verhoogd risico heeft, is het verstandig uw huisarts te bezoeken. Want het kan ook zijn dat u diabetes heeft. In Nederland hebben naar schatting 250.000 mensen diabetes zonder dat zij het weten. Terwijl het juist zo belangrijk is dat diabetes vroegtijdig wordt opgespoord en behandeld, om medicatie en complicaties te voorkomen of uit te stellen.

Wetenschappelijk onderbouwd
De Diabetes Risicotest is opgesteld op basis van wetenschappelijke inzichten. De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met het VU Medisch Centrum in Amsterdam, de Universiteit van Wageningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de beroepsvereniging van huisartsen. De vragen die gesteld worden hebben te maken met kenmerken waarvan bewezen is dat ze de kans op het krijgen van diabetes vergroten. De test is uitgebreid onderzocht onder grote groepen mensen. Daarbij is gekeken of de adviezen van de test kloppen bij de scores. Uit deze onderzoeken bleek dat de test een goed en betrouwbaar hulpmiddel is om een verhoogd risico op diabetes op te sporen.

De test is specifiek bedoeld om het risico te meten op type 2 diabetes, en is niet bedoeld voor mensen die al worden behandeld voor diabetes of kinderen.