Diabetes is niet erfelijk maar de aanleg voor de ziekte wel. Komt diabetes al in uw familie voor dan verhoogt dit de kans dat u diabetes krijgt. Dat geldt alleen als het om bloedverwanten gaat. Bloedverwanten zijn ouders, broers, zussen, kinderen, maar ook ooms en tantes en neefjes en nichtjes met wie u een bloedband heeft. Hoe dichterbij de bloedband des te hoger is het risico op diabetes. Heeft uw vader, moeder, broer, zus of kind diabetes dan is de erfelijke aanleg voor de ziekte nog iets groter dan wanneer een opa, oma, tante, oom, neef of nicht diabetes heeft.

Erfelijkheid en achtergrond
Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met een Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse achtergrond meer kans op diabetes hebben. Bij al deze mensen is het risico op diabetes zelfs twee tot drie keer hoger dan bij mensen met een andere achtergrond. Er is geen eenvoudige verklaring te geven waarom juist bij deze mensen diabetes vaker voorkomt. Uit onderzoek blijkt dat het o.a. te maken heeft met een grotere erfelijke aanleg voor diabetes.

Maak het bespreekbaar en test uw risico
Komt diabetes in de familie voor, neem het dan serieus. Praat er met elkaar over en vul samen de Diabetes Risicotest in. Deze test bevat zeven vragen en is wetenschappelijk onderbouwd. De Diabetes Risicotest bepaalt hoe groot de kans is om diabetes te krijgen. Is het risico groot dan krijgt u advies over welke stappen u moet ondernemen.

Doe de test!