Uit onderzoek is gebleken dat Marokkaanse mensen in Nederland, net als andere migranten groepen, een groter risico hebben om diabetes te krijgen. Gevoeligheid voor de ziekte speelt hierbij een rol, maar ook overgewicht door een andere leefwijze is een belangrijke oorzaak.

Vooral nu de eerste generatie ouder wordt, zullen steeds meer mensen diabetes type 2 krijgen. Het is belangrijk om diabetes zoveel mogelijk te voorkomen of uit te stellen door te letten op de voeding en ieder dag minstens een half uur intensief te bewegen.

Informatie over een gezonde voeding kunt u lezen in de folder 'Gezond Eten en Bewegen' van het Voedingscentrum. De folder is ook vertaald in het Arabisch.

De Diabetes Risicotest
Door de risicotest te doen kunt u zien of u extra risico loopt om diabetes te krijgen. U kunt de test vinden op deze website of in de folder van de campagne 'Kijk op Diabetes' te verkrijgen bij de apotheek. De folder is niet in het Arabisch vertaald maar in eenvoudig Nederlands geschreven. Wel zal er op verschillende plaatsen mondelinge voorlichting gegeven worden in het Arabisch of Berber. Dan kan de test ook gedaan worden met mensen die niet of moeilijk kunnen lezen. Soms wordt er ook een priktest gedaan en worden er adviezen gegeven over voeding en bewegen. Als u zo’n bijeenkomst wilt organiseren of bezoeken kunt u contact opnemen met de GGD bij u in de buurt.

Soms hebben mensen al diabetes maar merken ze dit zelf niet
De huisartsen zullen mensen boven de 45 jaar van Marokkaanse afkomst daarom 1 keer per 3 jaar gaan controleren op diabetes door middel van een bloedtest. Zo kan de huisarts zien of iemand al diabetes heeft of binnenkort zal krijgen. Door zo vroeg mogelijk met de behandeling te beginnen kunnen de vervelende complicaties van diabetes uitgesteld of voorkomen worden.