Nederland telt naar schatting 1 miljoen mensen met diabetes.
Op dit moment zijn er bijna 750.000 mensen met diabetes. Verder zijn er ongeveer 250.000 mensen die diabetes hebben, maar dit zelf nog niet weten. Per jaar komen er 71.000 mensen met diabetes bij. Dat zijn bijna 200 mensen per dag en dat aantal stijgt nog steeds. Het is mogelijk de kans op diabetes te verminderen.

Cijfers
Al deze cijfers zijnĀ gebaseerd op schattingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook wel bekend onder de naam RIVM. Elke 4 jaar komt het RIVM met nieuwe cijfers voor de komende jaren. In 2014 maken zij de nieuwste cijfers bekend.

Van Hindostaanse, Marokkaanse of Turkse afkomst?
Diabetes komt 3 tot 6 keer zoveel voor bij mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst. Mensen van Hindostaans-Surinaamse afkomt hebben een nog groter risico. Vrouwen lopen meer risico dan mannen.

Diabetes type 2
Van de Nederlanders met diabetes heeft 85-90% type 2 diabetes. Vroeger noemden we dit vaak ouderdomssuiker. De meeste mensen krijgen namelijk vaak diabetes type 2 op oudere leeftijd. Alleen de laatste jaren komt type 2 diabetes ook steeds meer bij jongere mensen en zelfs bij kinderen voor.

Diabetes wereldwijd
In de hele wereld is diabetes een groeiend probleem. Nu hebben 246 miljoen mensen diabetes. Bijna de helft is tussen de 40 en 59 jaar. De meesten hebben type 2 diabetes. Als dit zo doorgaat, hebben over 20 jaar 380 miljoen mensen diabetes.