U heeft alleen een pen nodig en een centimeter. De test zelf bestaat uit 8 vragen. Bij elke vraag omcirkelt u de juiste score. Het totaal van alle scores is de uitslag van de test.
De Diabetes Risicotest is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Als u de vragen eerlijk beantwoordt, geeft de test een goed beeld van uw risico op het krijgen van diabetes type2.