Lokale media zijn vaak geïnteresseerd om hun lezers te informeren over acties op gebied van gezondheidszorg en preventie. Hoe maak je contact? Hieronder vindt u een voorbeeld persbericht om de media te informeren. Voor beeldmateriaal zie menu hiernaast. De afbeeldingen kunt u downloaden en zijn geschikt voor drukwerk.

De kans dat het bericht geplaatst wordt neemt toe als u redacties actief benadert.

Stap 1: redactie bellen om te achterhalen bij welke redacteur het onderwerp en de actie thuishoort
Stap 2: bellen met betreffende redacteur; actie toelichten en persbericht toezeggen
Stap 3: persbericht toezenden (plaats het bericht in de mail en voeg het toe als bijlage) en dag later nabellen

In contact met de redacteur kunt u voorstellen doen om de actie actief te promoten. Opties: uitnodigen om bij actie aanwezig te zijn en/of een interview over actie en eventueel breder over de diabetes problematiek.

Voorbeeld documenten

 

Hieronder ook twee voorbeelden van artikelen over diabetes en de preventie ervan. De hoge resolutie versies zijn ook geschikt voor drukwerk. Mocht u de artikelen in Word-versie nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Kijk op Diabetes.