8 Wat biedt Kijk op Diabetes aan betrokken professionals en waarom

Aanvullende informatie om de kennis te verhogen over de noodzaak en winst van gerichte vroegtijdige opsporing van hoogrisicogroepen en een tijdige diagnose van diabetes. De informatie wordt geboden via de volgende kanalen:

  • Website www.kijkopdiabetes.nl
  • Vaktijdschriften
  • Beroepsverenigingen van professionals
  • Q&A’s.


Landelijke ondersteuning zodat professionals een actieve bijdrage aan de leefstijlcampagne kunnen leveren door middel van:

  • Leveren van verschillende campagnematerialen

Terug