Extra aandacht voor mensen van Marokkaanse, Turkse en Hindostaanse mensen
Uit onderzoek blijkt dat het risico op diabetes bij mensen met een Marokkaanse, Hindostaanse en Turkse achtergrond beduidend hoger ligt dan bij mensen van Nederlandse afkomst.

Om deze doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken is er naast de Nederlandse Diabetes Risico test ook een Turkse beschikbaar. Ook de TV spot is beschikbaar met een Turkse voice-over, een Arabische voice-over en een voice-over in het Berber.

Voorlichting
De voorlichting aan allochtone doelgroepen vraagt om extra aandacht. Dit kan via de kanalen waarlangs deze doelgroep te bereiken is, zoals de markt, de moskee en allochtone zelforganisaties. De voorlichtingsmethodieken en de adviezen moeten aansluiten bij de vaak andere gewoontes op het gebied van voeding en bewegen. Ook moet er rekening gehouden worden met de ideeën die de diverse groepen hebben over oorzaken en behandelingsmogelijkheden.

Voorlichting voor oudere allochtonen
Voorlichting in de eigen taal is vooral voor de oudere allochtonen meestal noodzakelijk. Ook volwassen kinderen kunnen de oudere generatie inlichten. U kunt hen vragen of zij bereid zijn de Diabetes Risicotest samen met hun ouders in te vullen. En zij kunnen hun ouders indien nodig stimuleren om het advies naar aanleiding van de test uit te voeren. GGD-en en thuiszorgorganisaties hebben vaak ervaring met het werken met allochtone groepen. U kunt hen dus om advies vragen.