Welkom bij diabetesrisicotest.online. Deze website is onder constructie. Maar de Diabetes Risicotest is wel beschikbaar: als u hier klikt wordt u doorgelinkt.

De Diabetes Risicotest meet of iemand mogelijk al diabetes heeft dan wel het risico loopt om binnen nu en 5 jaar diabetes te krijgen. De test bestaat uit acht vragen die leiden tot een score. Bij elke score hoort een toelichting en een algemeen advies. De Diabetes Risicotest is ontwikkeld in samenwerking met VU Medisch Centrum, Universiteit Wageningen en Universitair Medisch Centrum Groningen en goedgekeurd door de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHag) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Nederlandse Diabetes Federatie