Uit onderzoek is gebleken dat Surinaamse mensen in Nederland, net als andere migranten groepen, een groter risico hebben om diabetes te krijgen. Gevoeligheid voor de ziekte speelt hierbij een rol, maar ook overgewicht door een andere leefwijze is een belangrijke oorzaak. Diabetes type 2 komt vooral bij mensen boven de 45 voor, maar bij Hindoestaanse mensen ligt de risicoleeftijd al bij 35.

Het is belangrijk om diabetes al op jongere leeftijd zoveel mogelijk te voorkomen of uit te stellen door te letten op de voeding en ieder dag minstens een half uur intensief te bewegen. Informatie over een gezonde voeding kunt u lezen in de folder 'Gezond eten en bewegen' van het Voedingscentrum

De Diabetes Risicotest
Door de risicotest te doen kunt u zien of u extra risico loopt om diabetes te krijgen. U kunt de test vinden op deze website of in de folder van de campagne 'Kijk op Diabetes' te verkrijgen bij de apotheek. Als u meer dan 6 punten scoort is het verstandig een afspraak te maken bij uw huisarts voor verder onderzoek.

De huisartsen zullen alle mensen boven de 45 jaar van Creoolse afkomst 1 keer per 3 jaar gaan controleren op diabetes door middel van een bloedtest. Hindoestaanse mensen moeten al vanaf 35 jaar zo’n test aan de huisarts vragen. Door de bloedtest kan de huisarts zien of iemand al diabetes heeft of binnenkort zal krijgen. Door zo vroeg mogelijk met de behandeling te beginnen kunnen de vervelende complicaties van diabetes uitgesteld of voorkomen worden.