Diabetes Risicotest voor bewoners van Sorghvliet.

U kunt hier de Diabetes Risicotest doen, waarmee u kunt ontdekken hoeveel risico u loopt op het krijgen van type 2 diabetes. De resultaten van de test worden anoniem bewaard, er worden geen persoonsgegevens gevraagd en opgeslagen.

De test neemt slechts een paar minuten in beslag.

 

De Diabetes Risicotest vraagt ook naar uw buikomtrek.
Daarom heeft u een meetlint nodig.

meet uw buikomvang

Meet de omtrek van uw blote buik.
Zorg ervoor dat het meetlint over uw navel komt en trek uw buik niet in.

De test is specifiek bedoeld om het risico te meten op type 2 diabetes, en is niet bedoeld voor kinderen of mensen die al worden behandeld voor diabetes!

 

risicotestv2 man vrouw

 

Bent u een man of een vrouw?