Afdrukken
1   Voor wie is Kijk op Diabetes bedoeld?

2   Waarom Kijk op Diabetes?

3 Wat wil Kijk op Diabetes bereiken?  
a Waarom?  

4
Welke boodschap geeft Kijk op Diabetes?

5
Wat is de diabetes risicotest?
a Is de diabetes risico test voor alle doelgroepen geschikt?

6   Welke materialen en informatie is beschikbaar om de activiteiten rondom de agendasetting te ondersteunen?
a   Hoe zijn de materialen verkrijgbaar?

7 Welke lokale zorgverleners/professionals hebben een taak?

8 Wat biedt Kijk op Diabetes aan betrokken professionals en waarom?

9 Wat is advies op maat?
a Waar kan ik informatie vinden over het advies op maat?

10 Waar kan ik voor nadere informatie terecht?