5a Is de Diabetes Risico test voor alle doelgroepen geschikt?

De Diabetes Risicotest is ontwikkeld op basis van analyses van gegevens van mensen van autochtone en allochtone afkomst. Uit analyses van gegevens van mensen van Hindoestaanse en Creoolse afkomst blijkt dat zij een veel hoger risico op diabetes hebben; dit risico is ook al op veel jongere leeftijd verhoogd. Daarom krijgt deze groep het advies om vanaf 35 jaar naar de huisarts te gaan voor bepaling van de bloedglucosewaarde, 1 keer in de 3 jaar.
Ook het risico bij mensen van Turkse en Marokkaanse mensen is verhoogd. Zij krijgen bij een lagere score op de test al het advies naar de huisarts te gaan. En ook voor hen geldt het advies om 1 keer in de 3 jaar naar de huisarts te gaan voor een bloedglucose test.

 

Terug