Inleiding
Kijk op Diabetes nodigt mensen van 45 jaar en ouder uit om de Diabetes Risicotest uit te voeren. Is er sprake van een score van 9 of hoger dan is het risico op diabetes type 2 groot. Iedereen met deze score krijgt het advies naar de huisarts te gaan voor aanvullende diagnostiek. De diagnose kent drie mogelijkheden:

- diabetes type 2
- gestoord nuchtere glucose
- verhoogd risico op diabetes zonder gestoord nuchtere
- glucose


En dan?
Bij diabetes type 2 wordt de behandeling conform de ‘NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2’ ingezet. Bij een gestoord nuchtere glucose is de opvang en follow up in de huisartsenpraktijk doorgaans minder goed georganiseerd. Meestal volgt een eenvoudig leefstijladvies en de aanbeveling om regelmatig de bloedglucosespiegel te laten controleren. Bij deze aanpak zal rond de 9% van de betrokkenen binnen drie jaar diabetes type 2 ontwikkelen.
Mensen met een verhoogd risico zonder gestoord nuchter glucose krijgen veelal alleen een leefstijladvies.

Meer gezondheidswinst
We weten dat ongeveer 20 op de 100 mensen met een score van 9 of hoger al diabetes type 2 hebben of dat binnen vijf jaar krijgen. Juist voor de mensen met een nuchter gestoorde glucose (prediabetes) en een risicoscore van 9 of hoger is veel gezondheidswinst te behalen. Daar is, evenals voor de mensen met diabetes type 2, een goed georganiseerde opvang in de huisartsenpraktijk voor nodig.
Daarom is vanuit ‘Kijk op Diabetes’ in overleg met twee diabeteszorggroepen en in samenwerking met het NHG, De Diabetes Huisartsenadviesgroep (DiHag) en andere relevante koepelorganisaties zoals het EADV, een eerste aanzet tot een gestandaardiseerd begeleidingsschema voor de opvang van hoogrisicogroepen gemaakt: de ‘Routeplanner Diabetespreventie’ Deze Routeplanner is inmiddels 'volwassen' geworden. Na diverse onderzoeken naar bruikbaarheid en inpasbaarheid in de reguliere 1e lijnszorg, wordt dit jaar een meerjaren studie ( RCT) naar de ( kosten) effectiviteit afgerond, en kan naar verwachting landelijk geïmplementeerd worden.

Lees verder